Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Průkopnická práce o dějinách literatury Romů v Česku

Autor: DANIEL SOUKUP
Datum zveřejnění: 06. února 2023

Romistka Karolína Ryvolová se v českém prostředí dlouhodobě nejsoustavněji věnuje odborné reflexi romské literatury. Je tedy na místě, že právě ona přichází s prvním syntetickým zpracováním dějin literatury Romů v Česku. Navazuje v něm na dosavadní literárněhistorické a interpretační studie (své i dalších autorek a autorů) a zužitkovává také zkušenosti z dalších rolí — publicistka, překladatelka, editorka, organizátorka —, jimiž se již řadu let…

Přelétavé těkání nad dobrými, protože příšernými nejen literárními texty

Autor: KATEŘINA KIRKOSOVÁ
Datum zveřejnění: 30. ledna 2023

Láska k přehnanému, studie jihočeského literárního teoretika, estetika a pracovníka péče o depozitáře státního zámku Dačice Petera Demetera, je sympaticky ambiciózní počin. Rozhlížeje se přes hrany vícera humanitních a sociálněvědných disciplín, Demeter se zde soustředí na fenomén campu a jeho užitečnost (ve smyslu interpretačního obohacení) při čtení historických i současných literárních, divadelních nebo popkulturních textů. Záměr skvělý, jeho provedení ale na…

Ptáček, dreamtime a nostalgie

Autor: MARTIN ŠORM
Datum zveřejnění: 23. ledna 2023

Poutavé oxymóron v názvu monografie Kateřiny Smyčkové je vyjádřením paradoxu, že věčnost nelze odvyprávět jinak než pomocí slov běžících za sebou v čase. Kdykoli se ji pokoušíme slovy, gesty, zvuky či obrazy zachytit, stává se svým opakem — krátkou či dlouhou časovostí. Stejně tak ale „krátká věčnost“ dobře vystihuje dojem, který navrátilci v příbězích o dočasném „vytržení z času“ obvykle sdělují — věčnost se nevleče, utíká rychle, je „krátká“. Prožívána je nikoli…

Napůl vydařené setkání literární vědy s filozofií jazyka

Autor: MICHAELA FIKEJZOVÁ
Datum zveřejnění: 16. ledna 2023

Kolektivní monografie Pohyb řeči a místa nespojitosti Vladimíra Papouška, Davida Skalického, Martina Kaplického a Petra A. Bílka teoreticky a metodologicky vychází z analytické filozofie jazyka (J. L. Austin, J. Searle, R. Rorty, D. Davidson, R. Ingarden či S. C. Pepper a s nimi spojené teorie a koncepty, jako jsou například řečové akty, radikální interpretace či zdrojová metafora). Za cíl si autoři vytyčují „prozkoumat možnosti, které tyto teorie,…

Stávám se řečí: Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity

Autor: MARIE ZETOVÁ
Datum zveřejnění: 09. ledna 2023

Nová kniha Anny Schubertové věnovaná problematice autorství již ve svém názvu příznačně spojuje aluze vztažené hned k několika dalším textům. Jde jednak o narážku na monografii The Death and Return of the Author Seána Burkeho — a potažmo i na kanonickou esej Rolanda Barthese. Zároveň titul publikace poukazuje k příslušné pasáži z prózy Věry Linhartové „Pikareskní průmět na pozadí“: Stanu se sebou, stanu-li se řečí. Jsem řečí. Jsem řečí, stávám se…