ivermectin 1.87 paste dose for llama ivermectina serve para que tipo de verme ivermectin dosage for dogs ticks ivermectin dosing for scabies in adults ivermectin overdose in goats dr borody ivermectin rabbit ear mites ivermectin dosage ivermectin alternatives for dogs
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Smyčkovo objevování dějin z pohledu literární historie

Autor: VERONIKA FAKTOROVÁ
Datum zveřejnění: 19. září 2022

Nová publikace Václava Smyčky je již na první pohled knihou, která svědčí o šíři a hloubce odborného zájmu autora i jeho heuristické svědomitosti. Zkoumaný materiál, zastoupený v prvé řadě historiografickými spisy sklonku 18. a počátku 19. století, dosud unikal pozornosti, a troufám si tvrdit, že i mezi odborníky bude jen málo těch, kteří by z většiny analyzovaných publikací znali více než jen jména autorů a názvy jejich děl. Týká…

Česko a Slovensko — blízkost jedině zeměpisná

Autor: JOANNA CZAPLIŃSKA
Datum zveřejnění: 12. září 2022

Ve 4. dílu Dějin české literatury 1945–1989 si v kapitole věnované česko-slovenským vztahům v oblasti literatury její autor Petr Šisler povšiml, že období normalizace přispělo vzdalování se obou literatur jak institucionálně, tak tematicky. Důležitým faktorem stupňujícím distanci byla i skutečnost, že zatímco slovenskou literaturu česká literární kritika a čtenářská obec příliš intenzivně nereflektovala, česká kultura na Slovensku se těšila velkému zájmu.…

Ve jménu řádu. Timotheus Vodička jako obhájce tradice

Autor: JIŘÍ ZIZLER
Datum zveřejnění: 05. září 2022

Česká literární kritika a esejistika orientovaná na základě katolického světonázoru byla na čtyři desetiletí takřka úplně vytlačena z veřejného prostoru — výjimku představoval samizdat, exilové publikace a krátké období konce šedesátých let. Celá generace katolických kritiků a literárních publicistů začala být znovu edičně připomínána až po listopadu 1989. Jejich rehabilitace byla nesnadná a pozvolná, mnohdy rozprostřená do desítek let, ale přece jen v …

Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805)

Autor: TOMÁŠ HLOBIL
Datum zveřejnění: 29. srpna 2022

Recenzovaný titul, na němž se kromě vydavatelů, Dalibora Dobiáše a Václava Smyčky, podíleli i Alena Jakubcová, Václav Petrbok, Ondřej Podavka a Sarah Seidelová, představuje první soustavný pokus postihnout počátky literární kritiky v českých zemích před vznikem česky psané kritiky, literární historiografií tradičně spojované až s rozmlouváním O jazyce českém Josefa Jungmanna (1806). Jako novátoři museli autoři usilovně hledat různojazyčné prameny široce pojatého…

Kultura a imaginace. Konference pořádaná u příležitosti nedožitých 80. narozenin Vladimíra Boreckého 12. a 13. 11. 2021

Autor: ONDŘEJ DADEJÍK
Datum zveřejnění: 22. srpna 2022

Ve dnech 12. a 13. listopadu se v nové budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v pražské Libni konala konference uspořádaná u příležitosti nedožitých 80. narozenin významného českého kulturologa, filozofa a teoretika komiky prof. Vladimíra Boreckého. Ačkoli si celá událost v příslušných ohledech držela vysokou akademickou úroveň, nejednalo se o upjaté a strohé rokování nad abstraktními problémy vzdálenými běžnému…