Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Blog

Česká literatura v síti

Světová literatura v Čechách — česká literatura ve světě

Autor: FRANTIŠKA SCHORMOVÁ
Datum zveřejnění: 24. ledna 2022

Ve dnech 6.–7. října 2021 proběhla na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity mezinárodní konference Světová literatura v Čechách — Česká literatura ve světě. Kromě Ústavu bohemistiky FF JU se na akci, jež se kvůli epidemiologické situaci konala s ročním zpožděním, podílela i Moravská zemská knihovna. Byla zorganizována v rámci projektu Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020. Konference se zaměřila na širší…

Pomník pro Otokara Fischera

Autor: INGEBORG FIALOVÁ-FÜRST
Datum zveřejnění: 17. ledna 2022

Otokar Fischer (1883–1938) je v dějinách české intelektuality osobnost první velikosti; přispěvatelé do tohoto sborníku připomínají jeho úspěšné aktivity v mnoha povoláních: Fischer byl filolog, profesor germanistiky na pražské české univerzitě, byl básník, dramatik, překladatel, ředitel činohry Národního divadla, neúnavný publicista, esejista, recenzent a kritik, pilný korespondent s veličinami své doby, nadto člověk veřejně činný, zejména v letech blížícího se…

Renegát češství?

Autor: JANA VRAJOVÁ
Datum zveřejnění: 10. ledna 2022

Byl Vratislav Šembera, syn slavného profesora české řeči a literatury na vídeňské univerzitě, zrádcem národa, který se přiklonil v době boje o českou národní identitu k německojazyčnému kulturnímu prostoru a českou malost zejména v politice nezřídka ostře kritizoval, nebo byl „pouze“ nezávislým intelektuálem se silnou potřebou nedotknutelnosti vlastního názoru? Tato otázka je v monografii Dagmar Mocné Případ Šembera otázkou klíčovou a setkáváme se s …

Průhledy do české literatury devatenáctého století

Autor: DAGMAR MOCNÁ
Datum zveřejnění: 03. ledna 2022

Literární historik Václav Vaněk předkládá ve své nové knize souhrn studií vzniknuvších v posledním desetiletí. Rozhodnutí vydat je v uceleném souboru je třeba uvítat. Byly totiž většinou otištěny v těžko dostupných sbornících, takže mohly snadno uniknout pozornosti odborné veřejnosti. Souborné otištění nadto zřetelně vyjevuje, v čem je Vaňkův přístup k literárněhistorické problematice specifický a kde je jeho místo v poli současných metodologií. Na tuto…