Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Několik otázek ke světové bohemistice. Výsledky ankety bohemistického Konsorcia při příležitosti VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

Autor: Anna Gnot – Lukáš Kubík – Vojtěch Malínek – Šárka Navrátilová – Michael Wögerbauer
Datum zveřejnění: 27. června 2022

1. Úvod     V průběhu V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v červnu 2015 se konala diskuze mezi zástupci bohemistických pracovišť v zahraničí o postavení oboru ve světě. Jedním z jejích výsledků byla myšlenka založení mezinárodního Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Jeho cílem by mělo být zprostředkování profesionální oborové komunikace napříč jednotlivými zeměmi, v nichž se česká literatura vyučuje nebo je předmětem bádání. …

Autonomizace českého umění: vybrané problémy kritické recepce literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století

Autor: DITA KŘIŠŤANOVÁ
Datum zveřejnění: 20. června 2022

Ve dnech 25.–26. listopadu 2021 se uskutečnilo kolokvium Autonomizace českého umění: vybrané problémy kritické recepce literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století, které pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR. Z důvodu nepříznivé epidemické situace se kolokvium konalo online, referující i účastníci diskuze se registrovali přes platformu Google Meet. Referující ve svých příspěvcích odkazovali na teorie Pierra Bourdieua, převážně…

Odhalený Havlíček

Autor: DOMINIK MELICHAR
Datum zveřejnění: 13. června 2022

Zpráva z konference Havlíčku Havle! 26. a 27. října 2021, Stará radnice, Havlíčkův Brod Když havlíčkobrodští konšelé nechali osekat větve vzrostlých stromů stínících nadživotní soše místního slavného občana Karla Havlíčka, muselo být i nejzarytějším ignorantům zřejmé, že se něco děje. Koneckonců i recepční v hotelu Slunce s překvapením sledovala, kolik hostů se hrne do jeho komnat. Do Havlíčkova Brodu se totiž v posledním říjnovém týdnu…

Jan Mukařovský stodvacetiletý… vlastně už stotřicetiletý

Autor: JOSEF ŠEBEK
Datum zveřejnění: 06. června 2022

Za posledních třicet let, kdy se český strukturalismus opět stal předmětem intenzivního zájmu na domácí půdě, vyšla řada sborníků věnovaných Janu Mukařovskému a/nebo literárněvědnému strukturalismu v širším záběru. Aktuálně se k nim přiřadil další titul, přinášející příspěvky přednesené původně na konferenci Jan Mukařovský dnes: Tradice a perspektiva českého strukturalismu. Jsou zde ovšem dvě zvláštnosti. Vlivem peripetií, které editoři Tomáš Hoskovec a Ondřej Sládek …

Mytotopologie magického města

Autor: RADEK MALÝ
Datum zveřejnění: 30. května 2022

Saská bohemistka Lena Scheidigová roku 2018 obhájila na Lipské univerzitě dizertační práci s názvem Praha a její narativ od přelomu století do současnosti. Mytotopologie „magického“ města. Ta o dva roky později vyšla v knižní podobě v nakladatelství Metzler a neměla by uniknout pozornosti ani těch bohemistů, kteří nevládnou němčinou. V samotném úvodu práce dosti ambiciózně problematizuje představu Prahy jako „magického hlavního města Evropy“. Toto označení…