Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Obhájené dizertace 2023

Autor: VENDULA TRNKOVÁ
Datum zveřejnění: 10. června 2024

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie biblio.ucl.cas.cz. ARNDT, Tereza: Sémiotika…

Velkoformátová konference ke studiu lyriky v Oslu

Autor: JULIE KOBLÍŽKOVÁ WITTLICHOVÁ, JAN MUSIL, JAKUB VANĚK
Datum zveřejnění: 03. června 2024

Ve dnech 6.–8. června 2023 proběhla v norském Oslu čtvrtá bienální konference pořádaná asociací International Network for the Study of Lyric (INSL), tentokrát ve spolupráci s The Oslo Poetry Research Group Univerzity v Oslu, která celou událost také hostila. INSL si klade za cíl „podněcovat a podporovat mezioborové studium poezie, lyriky a verše v různých jazycích, formách, médiích a funkcích“, sloužit jako platforma pro výměnu poznatků, informovat o…

Popkulturní kolokvium k dílu Julese Verna

Autor: MICHAL JAREŠ, PAVEL ŠIDÁK
Datum zveřejnění: 27. května 2024

Dne 26. května 2023 proběhlo vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Dílo Julese Verna v kontextu československé popkultury, jež spolupořádaly Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, Ústav věd o umění a kultuře FF JČU a Ústav pro českou literaturu AV, v jehož prostorách se kolokvium též konalo. Kolokvium navazuje na loňské rokování nad dílem Karla Maye (opět v kontextu československé popkultury); na příští rok pořadatelé…

Studentská literárněvědná konference 2023

Autor: TEREZA ROHÁČOVÁ
Datum zveřejnění: 20. května 2024

Ve dnech 27. a 28. dubna 2023 proběhl dvacátý první ročník Studentské literárněvědné konference, který společně s Ústavem pro českou literaturu AV ČR pořádal brněnský Ústav české literatury FF MU. Hlavními organizátory se stali Zuzana Urválková, Ondřej Sládek, Barbora Svobodová a Michal Fránek, kteří se v návaznosti na předchozí ročníky rozhodli konferenci ponechat tematickou otevřenost a hybridní formát. Během dvou jednacích dnů tak v prezenční i…

Imperativ literatury: Za Alešem Hamanem

Autor: DALIBOR TUREČEK
Datum zveřejnění: 13. května 2024

Aleš Haman (1932–2023) byl jednou z výrazných osobností nejen své bohemistické generace, ale i naší literární vědy vůbec. Úctyhodná byla již soustavnost a akribie jeho působení. Relativně úplná bibliografie jeho tištěných prací, zahrnující období od prvních příspěvků z roku 1957 jen do zhruba poloviny roku 2010, obsahuje 1 130 položek. Bibliografii velmi pracně a mimořádně pečlivě sestavila někdejší Hamanova doktorandka a dnešní vědecká pracovnice ÚČL…