Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Oddělení starší literatury

Oddělení si klade za cíl zkoumat středověké a raně novověké písemnictví na českém území, s důrazem na jeho jazykovou, kulturní a náboženskou pluralitu. S ohledem na specifika starší literatury jsou předmětem zkoumání rovněž proměny textů při jejich vstupu do českých zemí z jiných jazykových a kulturních sfér, i při přechodu mezi médii (zejména rukopisem a tiskem).

V současnosti si členové oddělení, založeného na počátku roku 2011, připravují svými výzkumnými tématy půdu pro výkladový slovník děl starší literatury a následný syntetický pohled na nejstarší období českých literárních dějin.

S ohledem na šíři předmětu své činnosti vytváří oddělení prostor pro soustavnou mezioborovou diskusi domácích i zahraničních odborníků (pořádání mezinárodních konferencí a realizace meziústavních projektů). Prostřednictvím odborných přednášek (pravidelný cyklus věnovaný starší literatuře tzv. Staročeský dýchánek), výstav, rozhlasových pořadů a přípravou edic (Hájkova Kronika česká, jezuitské a raně novověké drama, ediční řada Česká knižnice) se oddělení starší literatury snaží oslovit také širší veřejnost. Jeho pracovníci jsou rovněž zapojeni do výuky na vysokých školách (Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UP).

Vedoucí oddělení: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D., DSc.
jackova@ucl.cas.cz
222 828 203
Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
jaluska@ucl.cas.cz
222 828 203
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
soukup@ucl.cas.cz
543 211 868
Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.
soukupova@ucl.cas.cz
222 828 203
Mgr. Matouš Turek
turek@ucl.cas.cz
222 828 203 / 205
Mgr. Vendula Zajíčková Rejzlová, Ph.D.
rejzlova@ucl.cas.cz
222 828 203
Aktuální projekty

Účinnost slova ve středověké bohemikální literatuře

Hlavní řešitel: Matouš Jaluška
Řešitelský tým: Věra Soukupová, Vendula Rejzlová, Matouš Turek, Jan Hon, Eliška Kubartová, Martin Pokorný, Pavlína Rychterová
Rok zahájení: 2023

Lidská řeč je ve středověké Evropě obecně vnímána jako nespolehlivá a zmatená, a to zejména ve srovnání s Božím stvořitelským slovem a s ohledem na zakládající událost „zmatení jazyků“ u babylonské věže. Platnost a smysluplnost lidských slov je proto v té době třeba průběžně obhajovat – a právě způsoby tohoto obhajování leží v ohnisku pozornosti řešitelského týmu.

Latinské biblické drama v českých zemích

Hlavní řešitel: Magdaléna Jacková
Řešitelský tým: Martin Bažil, Kateřina Bobková-Valentová, Alena Bočková, Markéta Klosová
Rok zahájení: 2022

Cílem projektu je podrobnější výzkum latinských her a monografie doplněná kritickou edicí dosud nevydaných dramat Jana Aquily z Plavče (asi 1520–1573/4), Ondřeje Rochotského (asi 1583–1622) a Georgia Dingenauera (1571–1631).

Výkladový slovník děl pozdně středověkého písemnictví: České země (1310–1437)

Hlavní řešitel: Daniel Soukup
Řešitelský tým: Magdaléna Jacková, Matouš Jaluška,
Rok zahájení: 2020

Projekt výkladového slovníku děl starší literatury, který souvisí s výzkumem pozdně středověké literatury lucemburské doby (1310-1437) v uplynulých letech, chce veřejnosti nabídnout interpretační klíč k vybraným literárním památkám z českých zemí a usnadnit současným čtenářům jejich recepci.

Ukončené projekty
Publikace oddělení