Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Latinské biblické drama v českých zemích

Bohemikálním latinským biblickým hrám z 16. a počátku 17. století badatelé dosud věnovali podstatně menší pozornost než českojazyčným textům, není k dispozici žádná monografie, s výjimkou hry „Abrahamus patriarcha“ J. A. Komenského také zatím žádná z nich nebyla vydána v moderní edici. V rámci projektu budou tato dramata analyzována především z hlediska jejich zasazení do kontextu žánru biblických her (srovnání s texty z jiných zemí i s bohemikálním vernakulárním dramatem) a do kontextu neolatinského dramatu (souvislost latinských bohemikálních dramat s antickým, resp. starořímským dramatem a jejich srovnání s jinými neolatinskými dramaty z tohoto hlediska).

Výsledky výzkumu shrne monografie, jejíž součástí bude také kritická edice čtyř novodobě dosud nevydaných latinských biblických her z českých zemí doplněná zrcadlovým překladem a digitální edice těchto latinských textů:

 Jan Aquila z Plavče (kolem 1520–1573/4): Toboeus comoedia sacra et nova (1569);

 Andreas Rochotius (kolem 1583–1623): Gedeon  (1606) a Iosephiados comaedia (1607);

Georgius Dingenauer (1571–1631): Tobias Junior (1616).

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA22-03909S
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Řešitel: Magdaléna Jacková
Řešitelský tým: Martin Bažil, Kateřina Bobková-Valentová, Alena Bočková, Markéta Klosová
Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení starší literatury