Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Raně novověké biblické drama v českých zemích

Biblické hry byly v raném novověku velmi populárním žánrem. Jejich zrod spadá do období humanismu, kdy dochází ke znovuobjevení antického dramatu. Antické hry, zejména Plautovy a Terentiovy komedie, se nejprve četly, později i inscenovaly ve školách. Dalším krokem byla snaha vytvořit nové drama, které by spojilo antickou formu s křesťanským obsahem. Jedním z žánrů, který takto vznikl, bylo i biblické drama, které ve formě inspirované antikou dramatizovalo příběhy z Bible, přesně řečeno ty, v nichž se osobně neobjevuje Kristus. Mezi bohemikálními dochovanými dramaty z předbělohorského období jsou biblické hry nejpočetněji zastoupeným žánrem, jejich produkce trvala až do 18. století. Cílem tohoto projektu proto je prozkoumat dochované bohemikální biblické hry a porovnat tuto produkci s dramaty z jiných zemí, především z německého jazykového prostoru. Součástí hlavního výstupu – monografie bude i textově kritická edice vybraných českých her.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA17-01061S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Řešitel: Magdaléna Jacková
Řešitelský tým: Jan Linka
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích (edice čtyř her doprovozená odbornou studií, vyobrazeními a CD přílohou s faksimile a transliterací)

Oddělení: Oddělení starší literatury