Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Postgraduální studium

Ústav pro českou literaturu AV ČR zajišťuje postgraduální studium v následujících společně akreditovaných doktorských studijních programech:

S Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

S Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně

S Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

S Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Oznámení o konání výběrových řízení do společných doktorských programů jsou uveřejňována na stránkách jednotlivých fakult.

Kontaktní osobou pro oblast postgraduálního studia v ÚČL je doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. Zájemce o zařazení na školicí pracoviště ÚČL žádáme, aby ho s dostatečným předstihem kontaktovali: sladek@ucl.cas.cz.

přihlášce do výběrového řízení zájemce vyznačí, že se uchází o studium na školicím pracovišti ÚČL.

Doktorandi přijatí ke studiu ve výše uvedených oborech a zařazení na školicí pracoviště ÚČL jsou přičleněni do jednotlivých výzkumných útvarů ÚČL a podílejí se na řešení různých grantových i ostatních výzkumných projektů. Předpokládá se, že témata svých disertačních prací koordinují s těmito projekty a se zaměřením badatelských oddělení ústavu. Na půdě ÚČL plní tu část studijního plánu doktorského programu, která má charakter odborné činnosti, účastní se přednáškových a seminárních cyklů pořádaných ústavem (různé programy Literárněvědného fóra) apod.

Působení doktorandů v ÚČL

Působení doktorandů je obecně upraveno vnitřním předpisem o pravidlech působení doktorandů v ÚČL. V ÚČL působí na různých pozicích v badatelských i infrastrukturních útvarech rovněž studenti dalších doktorských studijních programů z jiných vysokých škol. Jejich povinnosti a práva jsou – kromě uvedeného vnitřního předpisu – dány zařazením příslušného doktoranda v ÚČL, dokumentací jednotlivých projektů, pokyny školitele, dohodou mezi ÚČL a příslušnou fakultou.

Doktorandská konference a přehlídka

Povinností každého doktoranda působícího v ÚČL je prezentovat alespoň jednou ročně postup své doktorské práce na jedné z doktorandských přehlídek:

 • V září se koná pravidelná doktorandská konference ÚČL, FF JČU (České Budějovice), FF UK (Praha), FF MU (Brno), FF UP (Olomouc) a FF OU (Ostrava). Konference se postupně konala v Bořeticích, v Třešti a v Telči.
 • Na sklonku kalendářního roku se koná interní přehlídka, kde vystoupí ti doktorandi působící v ÚČL, kteří se v běžícím roce neúčastnili doktorandské konference.

V současné době v ÚČL působí tito doktorandi:

Dějiny novější české literatury (společný program s FF JČU):

 • Mgr. Lenka Sládková (FF JČU)

Česká literatura (společný pogram s FF MU):

 • Mgr. Jan Pišna (FF MU)
 • Mgr. et Bc. Barbora Svobodová (FF MU)
 • MgA. Barbora Čiháková (FF MU)
 • Mgr. Daniel Kubec (FF MU) – studium přerušeno
 • Mgr. Matěj Kos (FF MU)
 • Mgr. Dominik Melichar (FF MU)
 • Mgr. Dagmar Vobecká (FF MU)
 • Mgr. Bc. Denisa Walková (FF MU)

Teorie a dějiny české literatury (společný program s OU):

 • Mgr. Alena Jablonická (OU)

Ostatní studijní programy jiných vysokých škol:

 • PhDr. Ladislav Futtera (FF UK)
 • Mgr. Markéta Kittlová (FF UK)
 • Mgr. Marta Kordíková (FF UK)
 • Mgr. Petra Loučová (FF MU)
 • Mgr. Marta Škubalová (FF UK)
 • Mgr. Vendula Trnková (FF UP)
 • Mgr. Matouš Turek  (FF UK)