Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

O knihovně

Specializovaná Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., v Praze je jedinou knihovnou v České republice zaměřenou na studium široce vymezené oblasti české literatury. Je systematicky budována od roku 1949 a její fond čítá přes 160 000 svazků.

Kromě stále doplňované Bohemistické knihovny obsahuje Knihovna ÚČL AV ČR tři zakonzervované fondy – fond někdejší Umělecké besedy a fondy někdejšího Oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV a Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL ČSAV.

Knihovna brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., s fondem přibližně o rozsahu 18 000 svazků vznikla z příručních knihoven pracovníků brněnské pobočky ústavu. Zaměřuje se na českou beletrii 20. století a původní současnou literaturu, literární teorii a literární vědu.

Kontakty

Pracovníci knihovny

Praha

Brno

Přístup do budovy (Veveří 365/46) a depozitáře (Čechyňská 19) doporučujeme předem domluvit s pracovníkem sekretariátu (tel. 778 487 900; e-mail brno@ucl.cas.cz).