Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Časopis Cornova

Revue České společnosti pro výzkum 18. století

Cornova je recenzovaný odborný časopis vydávaný Českou společností pro výzkum osmnáctého století (členem International Society for Eighteenth-Century Studies) a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Vychází v režimu Open Access (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní) dvakrát ročně.

Cornova 1/2023 obálka

web časopisu Cornova 

Cornova v Digitální knihovně AV ČR

Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi v středoevropském kontextu.

Časopis publikuje texty, které prošly recenzním řízením (double-blind peer review) v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině. Texty jsou přijímány na adrese cornova18@gmail.com.

ISSN 1804-6983 (print), ISSN 2787-9151 (on-nline)

Registrační číslo / Czech registration number MK ČR E 19213