ivermectin 8 tablets quanox ivermectina 0.6 how to give a dog ivermectin ivermectina para los piojos en gotas ivermectin pill ivermectina fezes verde how ivermectin cause neurotoxicity in dog ivermectin dosage humans
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Časopis Cornova

Revue České společnosti pro výzkum 18. století

Cornova je recenzovaný odborný časopis vydávaný Českou společností pro výzkum osmnáctého století (členem International Society for Eighteenth-Century Studies) a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Vychází v režimu Open Access (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní) dvakrát ročně.

web časopisu Cornova 

Cornova v Digitální knihovně AV ČR

Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi v středoevropském kontextu.

Časopis publikuje texty, které prošly recenzním řízením (double-blind peer review) v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině. Texty jsou přijímány na adrese cornova18@gmail.com.

ISSN 1804-6983 (print), ISSN 2787-9151 (on-nline)

Registrační číslo / Czech registration number MK ČR E 19213