Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí

Mezioborový projekt se zabývá studiem recepce svatého města Jeruzalém v českých zemích v době od 11. do konce 15. století. Těžiště projektu spočívá v památkách výtvarné kultury a dobové literatury, čemuž odpovídá sestavení řešitelského týmu. Zobrazení Jeruzaléma v nástěnné a knižní malbě, jeho ohlas v konkrétních architektonických realizacích či urbanismu budou rozšířené o obrazy z kronik, historických pramenů, cestopisů a literárních děl dalších žánrů. Zatímco v zahraniční medievistice představuje Jerusalém a jeho obraz v současném diskurzu jedno z důležitých témat, pro prostředí českých zemích postrádáme stále jeho ucelené a systematické zpracování. Navrhovaný projekt zapojí domácí bádání do mezinárodního diskurzu jak na poli “jeruzalémských studií”, tak i do aktuálního proudu studia mentalit. Na příkladu proměn a způsobů recepce ideje Jeruzaléma lze dobře sledovat obecně platné postupy uvažování o “cizím a neznámém” či projektování idejí a náboženských prožitků do reality.

Hlavním příjemcem projektu je Ústav dějin umění AV ČR, ÚČL je u projektu zapojen jako další příjemce.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA19-12859S
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Řešitel: Lenka Panušková (ÚDU), Daniel Soukup (ÚČL)
Řešitelský tým: Matouš Turek, Jan Dienstbier (ÚDU), Kateřina Kubínová (ÚDU)
Odkazy:

Prezentace projektu na stránkách Ústavu dějin umění

Informace o projektu v databázi CEP

Další řešitelé: Ústav dějin umění AV ČR
Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení starší literatury