Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výkladový slovník děl pozdně středověkého písemnictví: České země (1310–1437)

Středověk představuje i v současné populární kultuře prostor, k němuž se opakovaně vracíme, napodobujeme jej, odkazujeme se k němu a aktualizujeme jej. Ve snaze mu porozumět však narážíme na četné překážky, které jsou zapříčiněny nejen odlišným historickým kontextem, jinou mentalitou středověkého člověka, ale také jiným jazykem společenské komunikace, umění, symbolů, gest a slovesné kultury. Projekt výkladového slovníku děl starší literatury, který souvisí s výzkumem pozdně středověké literatury lucemburské doby (1310-1437) v uplynulých letech, chce proto nabídnout veřejnosti interpretační klíč k vybraným literárním památkám z českých zemí a usnadnit současným čtenářům jejich recepci. S genezí jednotlivých hesel souvisí také intenzivní diskuse o literárním kánonu, o transkulturní povaze staršího písemnictví, o vícejazyčnosti literárního života starší literatury, o kodikologickém kontextu zachovaných památek, o čtenářství a recepci děl středověku, ale také o praktických otázkách soudobé ediční praxe, interpretacích textů a jejich srozumitelném zprostředkování. Zacílením na ohraničený výsek středověké literatury vymezený vládou panovníků lucemburské dynastie se členové oddělení pokouší sjednotit jak tematická, tak i metodologický východiska výzkumu.

Poskytovatel financí:
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Daniel Soukup
Řešitelský tým: Magdaléna Jacková, Matouš Jaluška,
Hlavní výstup:

Výkladový slovník.

Oddělení: Oddělení starší literatury