Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Masky v době krize: Využití personifikace v české literatuře 14.–16. století

Individuální projekt se zaměřuje na zkoumání personifikace v různých kontextech: v politických aktualizacích v průběhu husitské revoluce i v pozdější konfesní polemice, dále v moralistní a devocionální produkci a dalších žánrech. Cílem je sledovat dynamiku, respektive stabilitu myšlenkové a literární tradice a dále se zaměřit na různé funkce, které může personifikace v textech plnit. Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že v dobách krize, společenské či politické, dochází k intenzivnějšímu využívání personifikace jako legitimizačního nástroje. Projekt si proto klade za cíl ověřit, zda jsou tyto teze platné i pro české prostředí a s ním spojenou literární produkci, jež dosud souhrnnějšímu výzkumu alegorie podrobena nebyla.

Poskytovatel financí: AV ČR (postdoktorský Program podpory perspektivních lidských zdrojů)
Doba řešení: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022
Řešitel: Věra Soukupová
Hlavní výstup:

2021: anglickojazyčná studie (kapitola knihy, zahraniční publikace), českojazyčná studie (článek v domácím periodiku)

2022: francouzskojazyčná studie (článek v zahraničním periodiku), českojazyčná monografie

Oddělení: Oddělení starší literatury