Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Česká literatura v síti

Směřování k epické emancipaci

Autor: KLÁRA SOUKUPOVÁ
Datum zveřejnění: 22. ledna 2024

Narativní způsoby v české próze 19. století jsou tlustá brožovaná kniha velkého formátu (což vede k uživatelsky ne zcela přívětivé manipulaci). Kolektiv autorů se v ní soustředí na českou literaturu třicátých až osmdesátých let 19. století a její specifika, aniž by ji nutně kladli do opozice k dílům dob starších i novějších. Věnují se nejen kanonickým „perlám“, ale i méně známým či méně podařeným textům, které dlouho zůstávaly mimo hlavní centrum…

Epická emancipace či disciplinace?

Autor: VÁCLAV SMYČKA
Datum zveřejnění: 15. ledna 2024

Od uplatnění důsledně naratologického přístupu v literární historii lze očekávat dvojí. Na jednu stranu takový přístup přináší literární historiografii cenné poznání vývoje struktur literárních děl, které by jistě mělo zůstat jádrem literární historiografie, má-li si zachovat svébytný profil v rámci historických věd. Na druhou stranu však může tradiční naratologický přístup historické zkoumání zatěžovat tendencí k vytváření pojmových nomenklatur a extenzivní popisnosti,…

Pražské setkání nad dílem Marcela Prousta

Autor: EVA KRÁSOVÁ
Datum zveřejnění: 08. ledna 2024

Ve dnech 23. a 24. března 2023 proběhla v Praze konference Perspectives proustiennes věnovaná různým metodologickým přístupům k dílu Marcela Prousta. Dvoudenní setkání, pořádané Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK ve spolupráci s CEFRES Prague, bylo rozděleno do šesti tematických bloků sdružující příspěvky metodologicky či tematicky příbuzné. Jednacími jazyky byla francouzština a angličtina, francouzsky proslovené příspěvky převažovaly.…

Jaroslav Hašek ve filozofických, literárních a historických souvislostech

Autor: ALEXANDRA BROCKOVÁ
Datum zveřejnění: 01. ledna 2024

Konference konaná 5.– 6. června 2023 v Lipnici nad Sázavou Letošní dvojité jubileum narození a smrti českého spisovatele světového významu, Jaroslava Haška, bylo symbolickou příležitostí k uspořádání tematické konference, jejímž pořadatelem byla Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Otevřela prostor mezioborovým přesahům, zvláště dialogu mezi filozofií, literární vědou, překladatelstvím a historií. Konala se na hradě Lipnice, kde Hašek údajně nacházel…