Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992)

Jakub Flanderka

Článková bibliografie představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969, kdy bylo vydávání časopisu zastaveno, a v letech 1990–1992, kdy (v letech 1990–1991) periodikum vycházelo pod názvem Severočeský Dialog.

Časopis byl od začátku spojen se specifickým regionem severních Čech, resp. s (někdejším) Severočeským krajem. Vedle problematiky devastace životního prostředí, jež výrazně pronikla do obou etap časopisu, byl v oblasti kultury, literatury a umění Dialog v šedesátých letech zaměřen především na reflexi (soudobých) experimentálních tendencí, v devadesátých letech se jeho pozornost obrátila spíše k regionálním tématům a historickým souvislostem. Do širšího kontextu časopis Dialog zasazuje úvodní studie Jakuba Flanderky, která shrnuje počátky a proměny redakce časopisu a způsob, jakým zde byly reflektovány nejrůznější umělecké projevy. Všechna tato témata se odrážejí i v bohaté rejstříkové části publikace.

Specifikace
Autoři Jakub Flanderka
Název Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992)
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 338
Formát 14,2 × 20,8 cm
ISBN 978-80-7658-057-2