Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Český literární internet: data, analýzy, výzkum

Záměrem projektu je výzkum české literatury na internetu a vybudování základní informační infrastruktury pro tuto dynamicky se rozvíjející oblast. Projekt bude řešen ve třech základních osách – klíčových aktivitách, které budou tvořit (a) zpracování analytické bibliografie českého literárního internetu; (b) vývoj softwarových nástrojů pro analýzu těchto dat; (c) vědecký výzkum tohoto materiálu s důrazem na problematiku vztahu literatury, nových médií, internetu a čtenářství.

Projekt bude věnován výzkumu českého literárního internetu. Internetová produkce tvoří součást soudobého literárního diskursu de facto již od počátků internetu v domácím prostředí v závěru minulého tisíciletí, v prvních dvou dekádách nového milénia pak její význam kontinuálně narůstá: Internet se stává nejen běžným médiem komunikace jednotlivých aktérů literárního života (elektronické časopisy, literární servery, webové fanziny a sociální sítě atp.), ale též přináší nové impulsy pro literaturu jako takovou (webové a online romány, SMS básně, blogy a jiné hybridní literární formy). Prozatím však není zpracovávána ani analytická bibliografie českého literárního internetu, která by bezesporu posloužila jako výchozí zdroj dat pro další výzkum dané problematiky. Vypracování metodických postupů a technologických i dalších nástrojů a v návaznosti na to pořízení této bibliografie vnímáme jako jeden z pilířů předkládaného projektu. Bibliografické zpracování materiálu přitom otevře nové příležitosti pro základní výzkum. Naopak základní výzkum, tj. druhý pilíř projektu, by měl pomoci pole českého literárního internetu lépe definovat a určit základní východiska pro zpracování příslušné bibliografie (metodické postupy). V rámci projektu plánujeme též připravit softwarové nástroje (on-line utility pro analýzu bibliografických dat), které by obě výše zmíněné linie výzkumu podporovaly. Členy týmu proto budou jak přední badatelé specializující se na výzkum internetové a digitální literatury, tak odborný bibliografický tým výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie a IT specialisté se zkušenostmi z oblasti digital humanities.

Poskytovatel financí: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Kód: EF16_013/0001743
Doba řešení: 1. 7. 2017 – 30. 4. 2021
Řešitel: Vojtěch Malínek
Řešitelský tým: Jan Anděl, Sára Dvořáková, Jakub Flanderka, Anna Gnot, Lucie Halabrínová, Pavla Hartmanová, Martin Jiřík, Jana Koliášová, Iveta Mikešová, Karel Piorecký, Tereza Pulcová, Marta Škubalová, Jiří Trávníček
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Bibliografie Českého literárního internetu (databáze)

Oddělení: Česká literární bibliografie