Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Milota Zdirad Polák, Robert  Ibrahim (ed.), Alexandr Stich (ed.)

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z 10. a 20. let 19. století. V rámci obrozenské literatury představuje popisná báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury.

Text připravil (včetně první, časopisecké verze Vznešenosti přírody) a komentoval Robert Ibrahim. Cestopisná próza Cesta do Itálieje inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera. Ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. V tomto vydání vychází z textu, který připravil na konci 70. let pro Odeon Alexandr Stich (pod jménem Felicitas Wünschová) a který revidovala Markéta Selucká. Komentář k Cestě do Itálie napsal znalec dobového českého i evropského literárního kontextu Zdeněk Hrbata.

Specifikace
Autoři Milota Zdirad Polák
Editoři Robert Ibrahim,
Alexandr Stich
Název Vznešenost přírody – Cesta do Itálie
Vydavatel Nakladatelství Host
Rok vydání 2014
Počet stránek 580
Formát 14,5 × 20,5 cm
ISBN 978-80-7491-155-2