Modrý a rudý. Stříbrný vítr. Léto. Splav

Fráňa Šrámek, Mojmír Otruba (ed.), Petra Hesová (ed.)

Charakteristické rysy umělecké individuality Fráni Šrámka v širokém tematickém i žánrovém rozpětí vystihují čtyři díla vybraná pro tento svazek.

Jejich interpretační konstantou je lidská přirozenost: spontánní lačnění člověka po intenzivním vyžití, po pocitu osobního naplnění a patřičném uspokojení základních vitálních potřeb. Může v ní být obsažen vzdor nebo provokace, jak čteme v antimilitaristických popěvcích sbírky Modrý a rudý (1906). Mohou v ní bouřit rozporné emoce a nálady, nonkonformní postoje, erotické sny i zklamání, jaké objevujeme v generačním, impresionisticky laděném románu Stříbrný vítr (1910, přepracováno 1920). Může být vyjádřena niternou romantickou touhou, která naráží na strohou realitu vnějšího světa, tak jako v lyrické komedii Léto (1915). Anebo vytvářet ostrůvek iluze, jíž zní archetypální, senzuálně laděné básně přelomové sbírky Splav (1916). Tento výbor z Šrámkovy tvorby v roce 2000 pro Českou knižnici připravil a podrobně komentoval Mojmír Otruba. Pro přítomnou reedici jsme provedli celkovou revizi textů, rozšířili vysvětlivky a připojili soupis dosavadních knižních vydání.

Specifikace
Autoři Fráňa Šrámek
Editoři Mojmír Otruba,
Petra Hesová
Název Modrý a rudý. Stříbrný vítr. Léto. Splav
Vydavatel Nadační fond Česká knižnice
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR – Nakladatelství Host
Rok vydání 2023
Počet stránek 528
Formát 14,5 × 20,5 cm
ISBN 978-80-275-1816-6