Badatelské zaměření

textologie a ediční praxe

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Kosák, M. et al. 2018. Editologie. Od náčrtu ke knize. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Flaišman, J. 2012. Jaroslav Seifert: Jaro, sbohem; Přilba hlíny. Akropolis, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2010. Podoby textologie. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Úvodem ke čtvrtému svazku kritické hybridní edice. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-8.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-12.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Ediční komentář. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-135.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Komentář. In: Otruba, M. – Kosák, M. – Flaišman, J. (eds.), Autor - text - dílo a jiné textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 137-198.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Ediční poznámka: K textu Slezských písní. In: Kosák, M. – Flaišman, J. – Klézlová, M. – Rychtářová, L. (eds.), Slezské písně. Opava, Slezské zemské muzeum, 247.

Flaišman, J. 2014. Úvod. In: Flaišman, J. (ed.), Čtení o Jaroslavu Seifertovi. Praha, Institut pro studium literatury, 5-13.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Předmluva ke čtenářskému vydání Slezských písní Petra Bezruče. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 9-12.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Komentář. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 147-176.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2010. Mezi řemeslem, vědou a uměním. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 127-137.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Miroslav Červenka – textolog a editor. In: Červenka, M. (ed.), Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 248-256.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Červenka, M. (ed.), Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 259-285.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Brabec, J. (ed.), Panství ideologie a moc literatury. Praha, Akropolis, 299-304.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Baarová, Marie: Bublinky. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-70.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Benešová, Božena: Verše. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-460.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Buk, A. K.: Ozvuky Šumavy. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-96.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Hlaváček, Václav: Melodie mládí. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-24.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Hofmeister, Rudolf Richard: Básně samouka. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-84.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Kanuerova, Fanča: Svět v zrcadle květin. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-36.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Kanuerova, Fanča: Úvahy veršem. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-40.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Kubka, František: Hvězda králů. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-56.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Kubka, František: Slunovrat. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-68.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Leubner, František: Balady a legendy. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-104.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Moravský, Jiří Luděk: Jak ledy plavaly.... In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-64.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Popelka, Stanislav: Stíny a odlesky. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-56.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Rosenzwei-Moir, Josef: Když zpívá mládí. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-48.

Flaišman, J. (ed.) 2007. Rosenzwei-Moir, Josef:Zahrady života. In: Česká elektronická knihovna. Praha, Ústav pro českou literaturu, 1-48.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2006. Na okraj příručky Editor a text. In: kol., . (ed.), Editor a text. Praha - Litomyšl, Paseka a ÚČLLV, 157-173.

Flaišman, J. 2005. Ediční poznámka. In: Seifert, J. – Flaišman, J.,Vějíř Boženy Němcové. Světlem oděná. Kamenný most. Praha, Akropolis, 119-131.

Flaišman, J. 2005. Ediční poznámka. In: Vějíř Boženy Němcové – Světlem oděná – Kamenný most. Praha, Akropolis, 119-131.

Flaišman, J. 2004. K diskuzi nad Mukařovského studií "Polákova Vznešenost přírody". In: Pospíšil, J. (ed.), Docela i sborník: Jiřímu Brabcovi k narozeninám. Praha, Karolinum, 93-100.

Flaišman, J. 2004. Ediční poznámka. In: Seifert, J. – Flaišman, J.,Koncert na ostrově. Halleyova kometa. Odlévání zvonů. Praha, Akropolis, 271-290.

Články

Kořínková, L. et al. 2024. Motivické a tematické klastry v básnických textech české poezie 19. a počátku 20. století. K novým možnostem využití databáze Česká elektronická knihovna. Česká literatura 72(2), 204-217. DOI: 10.51305/cl.2024.02.04

Kosák, M. – Flaišman, J. 2020. Textová genetika a Kritická hybridní edice. Česká literatura 68(6), 697-704.

Flaišman, J. – Kosák, M. – Špirit, M. 2019. Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019). Slovo a smysl č. 2019 (2019), 7-119.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Třetí ediční stadium vydávání Máje K. H. Máchy. Česká literatura 66(2), 182-213.

Plecháč, P. – Flaišman, J. 2017. Problém Barák: Neruda z pohledu současné stylometrie. Česká literatura 65(5), 743-769.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Poznámky k edičnímu zpracování rukopisných náčrtů v Kritické hybridní edici. Litikon 2(1), 38-43.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Zemřela Jarmila Víšková. Česká literatura 65(2), 336-337.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Edice Slezských písní Petra Bezruče. Český jazyk a literatura 68(2), 101-103.

Michalík, I. (ed.) – Flaišman, J. 2014. Počítáme se zájmem čtenářů zejména mimo odborné kruhy. Host 30(5), 35-37.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Zina Trochová: Editorka. Česká literatura 62(1), 128-133.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2013. Tradice vydávání korespondence v literárně(vědně) koncipovaných edicích. Práce z dějin Akademie věd 5(2), 145-149.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Rozpětí varianty. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 44, - (2012), 179.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče. Slovenská literatúra 59(5), 428-437.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla. Česká literatura 60(2), 257-262.

Flaišman, J. 2011. Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů. Česká literatura 59(1), 136-141.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2010. Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara. Česká literatura 58(2), 239-243.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2009. Felix Vodička - textolog a editor. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 41, - (2009), 117-124.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Několik poznámek ke stati Geerta Lernouta. Česká literatura 57(2), 217-220.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Kritická hybridní edice. Česká literatura 57(2), 266-275.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2008. Čtvrtý díl Lexikonu české literatury. Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění -, č. 3 (2008), 56.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2008. Poznámky k možnostem záznamu variant. Česká literatura 56(3), 289-291.

Hruška, P. – Kosák, M. 2007. RR událost sezóny 2006/2007. Revolver Revue -, č. 69 (2007), 3-31.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2004. Reprint?. Kritická Příloha Revolver Revue Roč. 30, - (2004), 97-99.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče. In: Smolka, Z. (ed.), Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil. Ostrava, Ostravská univerzita, 36-40.

Ediční práce

Kosák, M. – Flaišman, J. – Merthová, K. (eds.) 2022. Petr Bezruč. Slezské písně. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filip Tomáš — Akropolis – Památník národního písemnictví v Praze, Praha.

Nováková, T. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2021. Otokar Březina. Básnické spisy. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2019. Máj. Báseň. Ústav pro českou literaturu, v. v. i. – Akropolis, Praha.

Flaišman, J. (ed.) – Masaryk, T. 2017. Naše doba: texty z let 1892-1894. Ústav T.G. Masaryka, o.p.s. – Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i., Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. – Klézlová, M. – Rychtářová, L. (eds.) 2017. Slezské písně. Slezské zemské muzeum, Opava.

Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) – Šalda, F. 2016. Loutky i dělníci boží: román milostný. Institut pro studium literatury, Praha.

Flaišman, J. (ed.) – Neumann, S. et al. 2014. Čtení o Jaroslavu Seifertovi. Institut pro studium literatury, Praha.

Flaišman, J. – Kořínková, L. – Kosák, M. – Říha, J. (eds.) – Gellner, F. 2014. František Gellner: Dílo I.–II. Akropolis – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. – Merthová, K. (eds.) – Bezruč, P. 2014. Slezské písně. Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. (eds.) – Brabec, J. 2009. Šaldova vůle k integraci. Dvě studie. Společnost F. X. Šaldy, Praha.

Software

Flaišman, J. 2020. Aplikace Kritická hybridní edice.

Elektronické dokumenty

Vrabcová, E. – Říha, J. – Flaišman, J. (eds.) 2020. Karel Toman. Básnické dílo.

Svadbová, B. et al. 2002. Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce.