Badatelské zaměření

česká poválečná literatura; sociologie literární komunikace; literární cenzura

Studium

1990-1996 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
1998-2008 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Ph.D, Kapitoly z budovatelské literární kultury)

Zaměstnání

1995-1998 učitel na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze
1998-2003 Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení současné literatury
od 2003 Ústav pro českou literaturu AV ČR, oddělení pro výzkum literární kultury
2003-2020 šéfredaktor časopisu Česká literatura
od 2020 ředitel, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Akademické funkce

od 2010 člen radakční rady sborníku Literární archiv
od 2012 člen Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR (2017-2020 předseda)
od 2012 člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra
2013-2017 člen hodnotícího panelu (Lingvistika a literární vědy) Grantové agentury ČR.
od 2017 člen Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Ocenění

2018 první místo v anketě Kniha roku slovenského deníku Pravda v kategorii české knihy (pro Literární kroniku první republiky)
2016 Cena Josefa Hlávky (za knihu V obecném zájmu)
2016 Cena nakladatelství Academia (za knihu V obecném zájmu)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Šámal, P. 2009. Soustružníci lidských duší. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Šámal, P. 2022. Ludvík Vaculík mezi Evropou a Kanadou. K periodizaci exilových nakladatelských aktivit. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 45-69.

Šámal, P. 2018. Parallel circulation as a consequence of censorship. In: Glanc, T. – Romanová, G. (eds.), Samizdat Past & Present. Praha, Karolinum Press, 173-188.

Lauk, E. – Šámal, P. – Shek Brnardić, T. 2018. The Protean Nature of Communist Censorship. The Testimony of Collections. In: Apor, B. – Apor, P. – Horváth, S. (eds.), The handbook of COURAGE. Cultural opposition and its heritage in Eastern Europe. Budapest, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 329-349. DOI: 10.24389/handbook

Pokorná, M. – Šámal, P. – Janáček, P. 2012. České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: Pavlíček, T. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha, Host, 485-532.

Šámal, P. 2012. "V duchu potřeb strany...". Komunistická strana Československa a (literární) cenzura. In: Kalous, J. – Kocian, J. (eds.), Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 232-238.

Šámal, P. 2011. Znárodněný klasik. Jiráskova akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 457-472.

Šámal, P. – Novotný, R. 2011. Na úvod. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 5-10.

Šámal, P. 2009. Teoretická a historická reflexe literatury. In: Barančicová, S. et al., (eds.), Studie současného stavu podpory umění. Svazek 1. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Praha, Institut umění - Divadelní ústav, 134-139.

Šámal, P. – Čornej, P. 2008. Myšlení o literatuře. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 120-171.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 81-90.

Brožová, V. – Šámal, P. – Tomášek, D. – Čornej, P. 2007. Politické a kulturní souvislosti. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 15-60.

Sládek, O. – Šámal, P. – Čornej, P. – Táborská, J. 2007. Myšlení o literatuře. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 137-175.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 74-87.

Šámal, P. – Janáček, P. – Táborská, J. – Čornej, P. 2007. Myšlení o literatuře. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 107-129.

Šámal, P. 2006. O autorech textů. In: Havelka, M. – Vojtková, M. (eds.), Spor o smysl českých dějin. Praha, Torst, 687-697.

Šámal, P. 2005. Reportáž, psaná na oprátce - jak to vlastně bylo?. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 492-497.

Šámal, P. 2005. Smrt talentovaného marxisty. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 302-307.

Šámal, P. 2005. Proč zemřel Josef Šusta?. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 114-119.

Šámal, P. 2005. Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity: (Na příkladu Rozsévačky). In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 145-169.

Šámal, P. – Piorecká, K. – Přibáň, M. 2005. Doslov. In: Bláhová, K. – Přibáň, M. (eds.), Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970-1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 503-527.

Přibáň, M. (ed.) – Bláhová, K. – Šámal, P. 2003. Doslov. In: Přibáň, M. (ed.), Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969: Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Praha, ÚČL AV ČR, 481-507.

Šámal, P. 2002. Cesta otevřená. Hledání socialistické literatury v kritice padesátých let. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 2. 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu, 583-609.

Šámal, P. 2002. "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 349-363.

Šámal, P. 2001. Poznámky k myšlení o literatuře. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 1. 1945-1948. Praha, Ústav pro českou literaturu, 499-511.

Články

Přibáň, M. – Šámal, P. 2023. Rozloučení s Eduardem Burgetem. Česká literatura 71(6), 825-828.

Andreas, P. (ed.) – Šámal, P. 2018. Zajímá mne vyjednávání a moc: s Petrem Šámalem o literární historii a kultuře socialismu. A2 14(24), 4.

Šámal, P. 2018. Odešel velký vypravěč (Jaroslav Med, 19. 4. 1932 - 14. 2. 2018). Česká literatura 66(1), 131-133.

Šámal, P. 2016. O cenzuře na konci nylonového věku. Vesmír 95 /146/, č. 2 (2016), 100-101.

Šámal, P. 2016. Když cenzura produkuje: Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče. Slovenská literatúra 63(6), 479-484.

Šámal, P. 2016. O marxismu "revizionisticky". Česká literatura 64(5), 792-795.

Šámal, P. 2015. To nie nasza literatura. Cenzura czeskiej beletrystyki w czasach normalizacji. Studia Slavica 19(2), 115-125.

Šámal, P. 2012. Místo zapomnění – knihovna. Literární noviny 23(42), 22-23.

Šámal, P. 2011. Setkání v Praze, s cenzurou. K cenzurní praxi let padesátých (případ Škvorecký). Dějiny a současnost 33(9), 40-43.

Šámal, P. 2009. Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura 57(2), 172-195.

Šámal, P. 2008. Knihovníci v boji o "nového člověka". Čtenář Roč. 60, 7/8 (2008), 253-258.

Šámal, P. 2007. Jak se stát socialistickým realistou : Proměny textu po roce 1948. A2 kulturní týdeník 3(22), 8.

Šámal, P. 2007. Pro dobro českého čtenáře : Cenzurní praktiky v literární kultuře padesátých let 20. století. Dějiny a současnost 29(6), 24-27.

Šámal, P. 2006. Literární kritika za časů "normalizace". Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Č. 37 (2006), 149-184.

Šámal, P. 2005. K historii pojmu literární kultura: Poznámky k polské literární vědě. Česká literatura 53(4), 541-555.

Šámal, P. 2005. Česká otázka" ve světle stalinismu: Karel Kosík a koncept levicového radikalismu. Soudobé dějiny 12(1), 45-61.

Šámal, P. 2002. "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. Česká literatura 50(3), 229-241.

Šámal, P. 2002. Recenze a úvahy Přemysla Blažíčka v kontextu 50. a 60. let. Tvar 13(11), 2-3.

Šámal, P. 2001. Kritická reflexe Macharova Říma a počátky tzv. sporu o smysl českých dějin. Marginalia Historica. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - (2001), 245-256.

Šámal, P. 2000. Literární věda a kritika v letech 1945-1948. Česká literatura 48(4), 380-397.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Šámal, P. 2009. Co přineslo Pražské jaro Literárním novinám? Příspěvek k charakteristice jednoho týdeníku (a jedné generace). In: Kupcová, H. (ed.), Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 171-182.

Ediční práce

Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.), 2005. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.