Slezské písně (Kritická hybridní edice)

Petr Bezruč, Jiří  Flaišman (ed.), Michal Kosák (ed.), Kristýna  Merthová (ed.)

Druhé vydání třetího svazku Kritické hybridní edice přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v online digitální vědecké edici veškeré varianty textu básní.

Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor začal podrobovat text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich uměleckému znehodnocení. Básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání, nalezne čtenář v komentáři.

Digitální vědecké vydání obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně, dále znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních Slezských písní od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958). Proměny kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, zachycuje samostatný přehled. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přinášející množství dokumentárního obrazového materiálu. Edici doplňuje ediční komentář soustřeďující se primárně k historii textu.

Specifikace
Autoři Petr Bezruč
Editoři Jiří Flaišman,
Michal Kosák,
Kristýna Merthová
Název Slezské písně (Kritická hybridní edice)
Vydavatel Nakladatelství Akropolis
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník národního písemnictví
Rok vydání 2022
Počet stránek 184
Formát 17 × 24 cm
ISBN 978-80-7658-043-5