Versification and Authorship Attribution

Petr Plecháč

Pro rozpoznávání autorství básnických textů nabízí současná stylometrie řadu metod založených na analýze pestré škály textových rysů (např. frekvence slov, frekvence znakových n-gramů).

Jeden podstatný aspekt těchto textů ovšem zůstává stranou, a to jejich stránka versologická. Tato kniha proto na třech korpusech básnických textů (českých, německých a španělských) analyzuje, do jaké míry lze versologické charakteristiky využít jako indikátor autorství. Versologické charakteristiky jsou dále využity při řešení dvou případů sporného autorství (veršované drama The Two Noble Kinsmen a básně připisované Gavriilu Batěnkovovi).

 

 

Specifikace
Autoři Petr Plecháč
Název Versification and Authorship Attribution
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2021
Počet stránek 96
Formát 16,5 × 22,5 cm
Edice Czech Literature Studies
ISBN 978-80-7658-027-5