Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Dějiny a teorie českého verše 19. století

Cílem projektu bylo zmapovat dějiny a sémantiku českého verše 19. století. Metodologickými východisky projektu byly český strukturalismus (teorie verše jako poetologická disciplína v úzké spolupráci s lingvistikou, literární dílo jako struktura vztahů) a angloamerická generativní metrika. Jedním z cílů projektu bylo též vytvoření počítačového programu, který by dokázal veršované texty v elektronické podobě sám metricky a rytmicky určit a označit.

V rámci grantového projektu vznikl Korpus českého verše 19. století (KČV). KČV sestává z textů obsažených v České elektronické knihovně, které byly lemmatizovány a fonologicky, morfologicky a metricky anotovány. Fonologická a metrická anotace byla provedena automaticky s využitím počítačového programu Květa, jehož autorem je Petr Plecháč. Získaná data jsou průběžně zveřejňována prostřednictvím on-line aplikací umístěných na těchto webových stránkách. Závěrečným výstupem projektu je monografie Kapitoly z korpusové versologie.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: P406/11/1825
Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015
Řešitel: Robert Kolár
Řešitelský tým: Petr Plecháč
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Kapitoly z korpusové versologie

Úvod do teorie verše

Korpus českého verše

Oddělení: Oddělení teorie, Versologický tým