Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Nerudův verš

Jan Neruda bezpochyby patří mezi nejpřednější české básníky 19. století. Přesto stále postrádáme ucelený a systematický rozbor Nerudova verše, který je nezbytnou podmínkou pro porozumění Nerudovu básnickému dílu a jeho místu v národní a/nebo evropské versifikaci. Projekt Nerudův verš představoval příležitost vytvořit takový všestranný a úplný popis Nerudova verše, vycházející z tradice domácího (neo)strukturalismu. Metodologicky a teoreticky byla jeho báze nejnověji formulována v kolektivní monografii Úvod do teorie verše, jejímž byl řešitel spoluautorem.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA15-19820S
Doba řešení: 1. 1. 2015 – 29. 11. 2019
Řešitel: Jakub Říha
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Nerudův verš

Oddělení: Oddělení ediční a textologické, Versologický tým