Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Stylometrická analýza básnických textů

Projekt se zaměřil na možnosti atribuce autorství básnických textů vycházející z rozsáhlého souboru rytmických charakteristik. Byl vytvořen spolehlivý model pro atribuci autorství českých básnických textů; byla provedena analýza vybraných českých básnických textů, jejichž autorství bylo zpochybněno nebo není známé; byly prozkoumány možnosti uplatnění stylometrické analýzy verše v literárněhistorickém výzkumu (např. periodizace, vliv jiného autora); ve spolupráci se zahraničními experty byly prozkoumány možnosti uplatnění analogických modelů při atribuci ruské, anglické, německé a španělské poezie.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA17-01723S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 8. 2021
Řešitel: Petr Plecháč
Řešitelský tým: David Birnbaum, Klemens Bobenhausen, Benjamin Hammerich, Robert Kolár, Michal Kosák, Artjoms Šela
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení teorie, Versologický tým