Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Korpus českého verše

Cílem projektu je digitalizovat knižně publikovanou básnickou produkci 1. poloviny 20.století (do roku 1948) a analyzovat tyto texty pomocí moderních statistických metod a nástrojů.

Získaná data budou zveřejněna prostřednictvím on-line databází a elektronických dokumentů a využita při vývoji široce uplatnitelného softwaru, který zajistí fonetickou transkripci textu; metrickou, rytmickou, strofickou aj. analýzu básnických textů; stylometrickou analýzu digitalizovaných textů a/nebo textů vložených uživatelem.

Poskytovatel financí:
Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
Řešitel: Petr Plecháč
Řešitelský tým: Robert Kolár
Hlavní výstup:

Anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století

Oddělení: Oddělení teorie, Versologický tým