Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie

Alexandr Stich, Michal  Charypar (ed.)

Čtveřice textů v žánrovém rozpětí od krátkého článku po knižní studii nabízí pohled na Alexandra Sticha mj. jako na teoretika textologie, propojované vždy s dalšími disciplínami - s lingvistikou, stylistikou, historií aj.

Texty souboru jsou zaměřené autorsky ke Karlu Sabinovi a skrze něj k dalším autorům, zejména ke Karlu Havlíčkovi Borovskému, Boženě Němcové a J. E. Sojkovi. Tyto materiálové studie tvoří v rámci Stichova díla samostatný celek, v mnoha ohledech odlišný od autorových prací zařazených do výboru Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi z roku 1996.

Kniha vyšla jako třetí svazek edice Varianty vydávané Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Specifikace
Autoři Alexandr Stich
Editoři Michal Charypar
Název Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie
Vydavatel ÚČL AV ČR, Praha
Rok vydání 2011
Počet stránek 291
Edice Varianty
ISBN 978-80-85778-81-6