Autor – text – dílo a jiné textologické studie

Mojmír Otruba, Michal Kosák (ed.), Jiří Flaišman (ed.)

Přítomný svazek přináší výbor z textů Mojmíra Otruby (1923–2003) z rozsáhlého období 60. až 90. let. Přestože Otruba – jedna z nejvýraznějších postav naší poválečné textologie – za dobu své mnohaleté odborné kariéry publikoval řadu studií, článků a recenzí zaměřených k textové kritice, nebyly tyto jeho textologické příspěvky dosud sebrány a vydány knižně.

Vedle rozsáhlé studie Autor – text – dílo, která problematizuje a rozvíjí řadu otázek naší textologie po jejím vzmachu v 60. letech (např. pojetí varianty, autora či tzv. kanonického textu), výbor přináší další autorovy články a recenze, přičemž některé texty dochované v rukopise otiskuje vůbec poprvé. V jednotlivých oddílech tak kniha představuje Otrubovy kritické práce věnované významným počinům domácí textologické literatury (rozsáhlá recenze příručky Editor a text, Vašákových Metod určování autorství či tzv. černé Textologie), dále nabízí ukázky z autorových kritik jednotlivých edičních počinů (např. výborů z díla O. Březiny, J. Vrchlického, K. Havlíčka), pronikavý Otrubův příspěvek v oblasti výzkumu textu Máje K. H. Máchy nebo metodologicky orientované texty k problematice vydávání odborné literatury a korespondence.
Další autorovy texty se související tematikou jsou otištěny v rámci komentáře.

Specifikace
Autoři Mojmír Otruba
Editoři Michal Kosák,
Jiří Flaišman
Název Autor – text – dílo a jiné textologické studie
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Rok vydání 2018
Počet stránek 214
Formát 14 × 20,6 cm
Edice Varianty
ISBN 978-80-88069-25-6