Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)

Marek Přibil

Publikace Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky) prověřuje platnost faktů, jež stály u zrodu hypotéz o těchto pramenech, a zpřesňuje tak nejbližší kontext Máchova Zápisníku i jeho pozici v souboru máchovských dokumentů.

Autor zde přezkušuje dohady, jež vycházely jednak z Máchových rukopisů, které byly považovány za fragment většího celku, opíraly se také o cizí torzovité opisy, o Máchovy odkazy, vyskytující se v jeho manuskriptech, a nakonec i o cizí svědectví. Přítomná práce tak vytváří východisko pro další interpretaci dochovaných literárních zápisníku K. H. Máchy a koriguje zároveň jakýkoli další ediční přístup k Máchovým zápisníkům a textům zápisníkového charakteru.

Kniha je rozdělena do čtyř relativně autonomních kapitol. První se věnuje rukopisu označovanému dříve jako Náčrt Máje, který je dnes pokládán za fragment Malého sešitu. Druhá kapitola zkoumá příbuzný problém z jiné perspektivy: zabývá se tzv. Villaniovským sešitem, Máchovým autografem údajně zničeným kolem roku 1945. Následující třetí a čtvrtá kapitola se přesouvají do oblasti máchovských opisů, jež mohly být pořízeny z Máchových nedochovaných zápisníků. Jedna jejich část je známa jako Sabinovy citáty „z Máchových poznamenání“ a je převážně obsažena ve třech rukopisech fixujících tzv. Dodatky k Sabinovu Úvodu povahopisnému; druhá je součástí opisu nadepsaného Výtahy ze všelikých výpisků a zaznamenání básníka K. H. Máchy, který pořídil Máchův přítel Eduard Hindl. Ačkoliv všechny kapitoly sledují týž cíl, pracují s materiálem odlišného typu, a publikace jako celek tak uplatňuje širokou škálu přístupů.

Specifikace
Autoři Marek Přibil
Název Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 264
Formát 14 × 20,5 cm
Edice Varianty
ISBN 978-80-7658-054-1