Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

29. června – 4. července 2015

Aktuality 

 

5. 5. 2016

Informace ke sborníkům příspěvků z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky:

Výstupem kongresu bude série čtyř samostatných knih. První svazek, Obraz válek a konfliktů (ed. Vít Schmarc), již vyšel, a to počátkem tohoto roku. Druhý svazek, Performativita válek a konfliktů (ed. Lenka Jungmannová), a svazek třetí, Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu (eds. Daniel Soukup a Matouš Jaluška), vyjdou v červnu 2016. Zbývající svazek, Paměť válek a konfliktů (eds. Alexander Kratochvil a Jiří Soukup), vyjde na podzim 2016. Účastníkům kongresu rozešleme komplet všech čtyř kongresových knih na podzim, po vydání posledního svazku. Těm z vás, kteří již nyní potřebují doklad o publikaci, můžeme na vyžádání poskytnout zalomený referát v pdf (v případě prvního až třetího svazku, v případě posledního svazku až poté, co bude hotova sazba). Pro zaslání vašeho referátu pište prosím na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

1. 7. 2015

Aktualizovaný program jednání je k dispozici zde.

 

29. 6. 2015

Tisková zpráva je k dispozici zde.

 

26. 6. 2015

Programová brožura je ke stažení zde.

Informační brožura je k dispozici zde.

 

25. 6. 2015

Podrobný program prezentační a diskusní sekce je ke stažení zde.

 

24. 6. 2015

Aktualizovaný program jednání je k dispozici zde.

 

22. 6. 2015

Ediční pokyny pro účastníky kongresu jsou ke stažení zde.

 

19. 6. 2015

Aktualizováný doprovodný program naleznete zde.

 

17. 6. 2015

Katalog s informacemi o účastnících, jejich příspěvcích a o pořadatelích kongresu ke stažení zde.

 

10. 2. 2015

Závazné přihlašování bylo ukončeno. V případě zájmu o účast na kongresu nás prosím kontaktuje na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všem přihlášeným účastníkům děkujeme za projevený zájem a během následujících dnů je budeme kontaktovat s detaily ohledně dalšího postupu.

 

16. 12. 2014

Závazné přihlašování bude zahájeno zítra v 10:00.

 

5. 12. 2014

Předběžné přihlašování bylo ukončeno. Pokud máte dotazy ohledně přihlašování, kontaktuje nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Předběžně přihlášené účastníky oslovíme v průběhu prosince s dalšími pokyny.

 

Informace o kongresu

 

Pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a Památníkem národního písemnictví

 

Kongres bude tentokrát zaměřen především literárně historicky a hodlá se věnovat reflexi války a konfliktu v české literatuře. S ohledem na uplynulé výročí první světové války a aktuální výročí druhé světové války soustředíme kongres s názvem Válka a konflikt v české literatuře na různé formy zpracování války a uchopení válečného prožitku v národní literatuře a kulturní paměti. V takto vymezené náplni bude pak samozřejmě zohledněn i náležitý kontext slovenské literatury – v komparativním i v syntetizujícím duchu. Kongres se však v přesahu bude věnovat též intermediální reflexi i obecnější problematice války a konfliktu, v níž se proti sobě staví literatura, moc a ideologie. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 uplyne 600 let od smrti Jana Husa, zahrnuje kongresový program též sekci věnovanou na jeho osobnost, dílo a roli v kontextu husitských válek.

 

Kongres se koná pod záštitou

předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha
ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana
předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.
radního hl. m. Prahy Jana Wolfa

Kongres je pořádán s podporou

Akademie věd ČR
Magistrátu hl. m. Prahy
Ministerstva kultury ČR

Mediální partner kongresu

Český rozhlas  Vltava 

Logo ČRo Vltava

 

Kongres probíhá v rámci akce 125 let AV ČR.

Logo 125

 

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky vyhlašuje následující tematické bloky:

 

Blok I: Reflexe války a konfliktu v české literatuře

Koordinátor: Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.

Na pozadí čtyřletého maratónu připomínání si 1. světové války a s ohledem na aktuální výročí 2. světové války se tematický blok soustředí na analýzu způsobů, možností a forem, které konstituují reflexi vzpomínek na válku v různých podobách literárního zpracování. Jednání se zaměří na literárněvědný výzkum děl interpretujících motiv války a jejich dějinné souvislosti, ale i na obecnější zkoumání vztahu literatury a konfliktu – s dobovými paradigmaty, ideologiemi, státní mocí.

 

Blok II: Válka a paměť

Koordinátoři: Dr. phil. Alexander Kratochvil MA, Mgr. Jiří Soukup

Blok se bude zabývat okolnostmi utváření kultury vzpomínání na válečné události, a to jak popularizací a komercializací kultury vzpomínání, tak sebe-reflexí oficiální paměti, která je spojena s paměťovým diskursem ve vědě a politice. Blok se tak zaměří na různé typy paměti a s nimi spojený společenský úzus, na prostředky konstruování a reflexe individuální a skupinové (sociální, národní) identity a pokusí se navázat na dosud méně zpracovaná témata, jakými jsou např. traumatizující válečné zážitky, transgenerační dopady války, zacházení s menšinami ve válce, konceptualizace prostorů války aj.

 

Blok III: Performativita války v české literatuře

Koordinátor: PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Blok se hodlá věnovat způsobům a formám performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Bude se zabývat jak performativitou v rámci textu/díla samého (procesem a prostředky performativity v dílech zabývajících se válkou, nebo dílům s válečnou tematikou, která implikují performativitu rodu/gender a jazyka), tak performativitou v rámcích interpretace textu/díla: čtenářské recepční performativitě a především pak široké oblasti multimediální reprezentace literatury s tématem války ve filmu, v televizi, na divadle apod.

 

Blok IV: Ktož jsú boží bojovníci. Jan Hus – husitství – husitské války a jejich dopad na českou kulturu

Koordinátor: Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Husitologický blok se zaměří na dopad a ohlas Husova učení a celého husitského hnutí na kulturu 15. věku i následujících staletí. Jednání hodlá sledovat jak devastující účinek válečného husitství (zanikání klášterů či městských škol, uzavření některých fakult, včetně pražské univerzity aj.), tak Husovo učení jakožto důležitý inspirační zdroj pro nově se formující reformační kulturu nejen českých zemí, ale i pro literaturu či výtvarné umění.

 ***

Tímto bychom Vás chtěli co nejsrdečněji pozvat k aktivní účasti na kongresu, a současně Vás požádat, abyste témata svých příspěvků volili v návaznosti na vymezení jednotlivých bloků. Umožníte nám tak přehledně rozčlenit jednání kongresu a docílit co nejsoustředěnější diskuse k jednotlivým tématům.

Hlavním jednacím jazykem bude čeština (slovenština), výjimečně je možné akceptovat referát i v angličtině.

Na těchto internetových stránkách budou také průběžně zveřejňovány informace o kongresovém programu i všechny organizační pokyny.

Upozorňujeme Vás, že konferenční poplatek pokrývá náklady spojené se zajištěním kongresu, včetně doprovodných akcí, a že cestovné a ubytování hradí vysílající organizace nebo účastník. Účastnický poplatek kongresu je 100 € (do konce března 2015), 110 € (bankovním převodem po tomto termínu) nebo 130 € (při platbě na místě konference).

První zvací dopis ke stažení zde.