Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Český literárněvědný marxismus: Nový pohled

Záměrem projektu je vytvořit první polistopadovou monografii o českém literárněvědném marxismu. Vědecká monografie nabídne formou organicky propojených analyticko-interpretačních kapitol ucelený výklad, jenž v rámci vymezených historických etap rozebere hlavní problémy a témata českého literárněvědného marxismu, a to z oblasti literární teorie, historie a kritiky. Monografie bude sledovat dva základní cíle: 1) představí český literárněvědný marxismus v jeho dobových variantách a vývojové dynamice; 2) bude reflektovat jeho postavení v kontextu českého literárněvědného myšlení; 3) představí český literárněvědný marxismus jako relevantní součást dějin myšlení o literatuře.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA17-22913S
Doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Řešitel: Roman Kanda
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu (Host, Brno 2021)

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury