Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Pražská léta estetika A. G. Meißnera. Edice neznámých zápisků a korespondence s úvodní studií o jeho roli v českém literárním životě

Na rozdíl od „obrozenců“ ve vlastním slova smyslu byla jejich univerzitním učitelům dosud věnována poměrně malá pozornost. Až v posledních 15 letech tak vzniklo několik zásadních studií o Augustu Gottliebu Meißnerovi (1751–1807), významnému pražskému profesorovi estetiky (1785–1805). I když byl Meißner původně spíše básníkem, nebylo jeho působení v pražském literárním, mimouniverzitním prostředí v průběhu minulého století téměř vůbec zkoumáno. Cílem projektu je napravit tento nedostatek na základě nově nalezených pramenů – zcela neznámých Meißnerových pražských zápisníků z let 1791 až 1804, které nedávno objevil profesor Tomáš Hlobil, a Meißnerovy korespondence z celého období jeho pražského působení (1785–1804) z archivů v ČR, Německu, Rakousku a Nizozemí. Na základě tohoto nového materiálu vznikne větší stať, jež se bude zabývat vlivem Meißnera – spisovatele a vydavatele časopisu Apollo, ale i knihkupce – na pražskou literární a intelektuální kulturu konce 18. století, jakož i tím, jak saský spisovatel vnímal zdejší kulturní poměry. Stať poslouží jako úvod k prvé edici zápisníku a korespondence. Bude navíc vybavena poznámkovým aparátem, který by zpřístupnil text badatelům a dnešním čtenářům. Studie bude publikována v českém a německém jazyce, zatímco editovaný německojazyčný materiál má být zpřístupněn českými regesty a obšírným jmenným a místním rejstříkem.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA408/08/1545
Doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Řešitel: Michael Wögerbauer
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Studie v odborných časopisech a sbornících.

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury