Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Komiks: Dějiny – teorie

Komiksová umělecká forma je přes svoji více než století trvající existenci v českém kulturním kontextu nadále v zásadě neprozkoumána a nepopsána. Grantový projekt Komiks: dějiny – teorie si kladl za cíl připravit rukopisy dvou monografických publikací. První z nich, Dějiny československého komiksu 1900–2000, nabídla základní přehledové zmapování dějin komiksu v česko(-)slovenském prostředí. Samozřejmostí je tu důraz kladený na původní domácí tvorbu, opomenut však nebude ani vliv překladových komiksů, které zejména v některých obdobích (30. léta, po roce 1989) výrazně formovaly (a formují) celkový obraz komiksu coby svébytného média.

Pozornost byla ale věnována i myšlení o komiksu, reflexi teoretických a kritických textů a debat. Druhým výstupem tříletého standardního grantu, řešeného v letech 2010–2012 byla proto přehledová monografická práce V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. V ní jsou nejprve pojednány otázky definiční, po shrnutí dosavadních komiksových teorií domácích i světových se pak text zaměřuje na formální popis média a jeho osobitých vlastností, komiksová specifika narativní, estetická, kulturní i recepční.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GAP406/10/2306
Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014
Řešitel: Pavel Kořínek
Řešitelský tým: Martin Foret (FF UP), Michal Jareš, Tomáš Prokůpek (FF UP)
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Další řešitelé: Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Hlavní výstup:

Dějiny československého komiksu 20. století

V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu

Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012

Studia komiksu. Možnosti a perspektivy

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury