Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“

Claire Mádl, Michael Wögerbauer, Petr Píša

Monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ zkoumá vývoj knižního trhu v Čechách mezi lety 1749 až 1849, představuje jeho hlavní protagonisty, podniky i profese podílející se na tehdejší knižní kultuře.

Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848. Monografie Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“ zkoumá vývoj knižního trhu v Čechách mezi lety 1749 až 1849, představuje jeho hlavní protagonisty, podniky i profese podílející se na tehdejší knižní kultuře. Autoři sledují zapojení knižních profesionálů do tuzemských i zahraničních sítí a přibližují cesty, po kterých se knihy ubíraly k dramaticky se rozšiřující čtenářské veřejnosti. Kniha objasňuje strukturu intelektuální výměny a podoby komunikace v době, která sehrála určující roli v procesu utváření moderní veřejné sféry a formování novodobého národa.

Specifikace
Autoři Claire Mádl,
Michael Wögerbauer,
Petr Píša
Název Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“
Podtitul Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848)
Vydavatel Academia
Rok vydání 2019
Počet stránek 385
Formát 16,5 × 24 cm
ISBN 978-80-200-3054-2