Za textem. Antologie polské sociologie literatury

Jiří  Trávníček (ed.), Marie Havránková (přel.), Svatava  Navrátilová (přel.), Jiří Trávníček (přel.)

Publikace obsahuje některé důležité texty polské sociologie kultury a literatury, českému pohledu tak trochu skryté v záplavě toho, co k nám přichází ze Západu.

Zaměřuje se na významné polské osobnosti těchto oborů od meziválečného období po současnost (S. Bystroně, S. Ossowského, S. Żółkiewského, A. Kłoskowskou ad.). Sociologie literatury zde získává podobu dynamické a vnitřně členité disciplíny. Antologie je rozdělena do dvou částí — v první se nacházejí texty spíše teoretické a metodologické, v druhé ty, které sociologii literatury ukazují v interpretační akci.

Specifikace
Editoři Jiří Trávníček
Překladatelé Marie Havránková,
Svatava Navrátilová,
Jiří Trávníček
Název Za textem. Antologie polské sociologie literatury
Vydavatel Host
Rok vydání 2018
Počet stránek 268
Formát 13,5 × 21 cm
ISBN 978-80-7577-398-2