Kompendium německé literatury českých zemí

Jan Budňák (ed.), Štěpán Zbytovský (ed.), Peter Becher (ed.), Steffen Höhne (ed.), Jörg Krappmann (ed.), Manfred Weinberg (ed.)

Německý originál knihy byl publikován v roce 2017 v prestižní řadě „rukovětí“ nakladatelství Metzler a je reprezentativním kolektivním dílem současné české i zahraniční germanistiky zabývající se německy psanou literaturou českých zemí.

Publikace je nejvýraznějším krystalizačním bodem a materiálově nejbohatší realizací nového přístupu k této literatuře, který odmítá zažité dělení na humanistickou a esteticky kvalitní „pražskou“ německou literaturu na jedné straně a konzervativně-nacionální, podřadnou literaturu „sudetskou“ na straně druhé. Tato zjednodušená představa má hlubší historické kořeny, ale takřka hegemoniálně se etablovala od doby tzv. liblických konferencí v 60. letech 20. století. Kompendium místo toho usiluje o koncepční podchycení i popis procesů kulturní a literární výměny ve společném prostoru českých zemí.

Vedle prostoru je klíčovým konceptem knihy interkulturalita jako výzva k pochopení různých modelů bytí spolu, proti sobě, v sobě a vedle sebe, které se v této literatuře a jejích institucích uplatňovaly. Publikace se primárně zaměřuje na německy psanou literaturu českých zemí, ale díky svému interkulturnímu východisku a díky zásadnímu rozšíření „klasického“ kánonu „pražské německé literatury“ nabízí zcela jiný, mnohovrstevnatý pohled na německou literaturu českých zemí a tím i nový základ pro uvažování o interakcích mezi česko- a německojazyčnou literaturou v tomto prostoru.

Specifikace
Editoři Jan Budňák,
Štěpán Zbytovský,
Peter Becher,
Steffen Höhne,
Jörg Krappmann,
Manfred Weinberg
Název Kompendium německé literatury českých zemí
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Academia; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání 2022
Počet stránek 652
Formát 18,5 × 24 cm
ISBN 978-80-7658-048-0