Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848)

Cílem projektu je výzkum knižního trhu v Čechách mezi lety 1749 a 1848 jako pole, které je determinované vývojem intelektuálních proudů, ekonomickými podmínkami jejich rozšíření prostřednictvím tištěných médií, propustností politických hranic vůči novým myšlenkám i postupnou autonomizací na základě zemského i jazykového principu. Za použití prosopografické i topografické metody bude projekt zpracovávat dosud neprobádané archivní zdroje za účelem shromáždění informací o protagonistech knižního trhu a jejich systematické analýzy. Zkoumání tiskařů, nakladatelů, knihkupců a sítě jejich tuzemských i zahraničních kontaktů umožní studium struktury intelektuální výměny a komunikace v době, která byla klíčová pro vytvoření moderního veřejného prostoru. Výsledné dvě monografie budou analyzovat strategie užívané protagonisty knižního trhu, diferenciaci a strukturaci intelektuální výměny a zároveň budou usilovat o zproblematizování tradičního narativu o profesionálních aktérech knižního trhu a jejich roli při formování moderního národa.

Cílem projektu je publikovat německojazyčnou a českojazyčnou monografii. Německá monografie se bude skládat z analytické části a ze slovníku aktérů knižního trhu v letech 1749–1848. V české monografii budou analytickou část doplňovat případové studie osvětlující strukturální změny knižního trhu.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA15-22253S
Doba řešení: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019
Řešitel: Claire Mádl
Řešitelský tým: Michael Wögerbauer, Petr Píša
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2019)

Na cestě k  „výborně zřízenému knihkupectví“. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách /1749–1848/ (Academia, Praha 2019)

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury