“weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index

Wolfgang Künne, Petr Píša

První přehledová práce o cenzuře Bolzanových knih.

To, že mnohá díla Bernarda Bolzana byla trnem v oku vídeňským i římským cenzorům, je dlouho známým faktem. V této publikaci je však poprvé cenzura Bolzanových knih projednána systematicky a v celé své šíři. Jsou tak osvětleny důvody, jež vedly k indexování Bolzanových knih i názorně ukázán proces, který tomuto aktu předcházel. Kniha poukazuje rovněž na neobvyklé či přímo paradoxní aspekty cenzurní praxe, jež vedly k tomu, že se cenzurní řízení táhlo po dobu několika let anebo že nehledě na zákaz mohla mít čtenářská veřejnost k Bolzanovým indexovaným dílům přístup.

Specifikace
Autoři Wolfgang Künne,
Petr Píša
Název “weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index
Vydavatel Academia Verlag (Sankt Augustin Baden-Baden)
Rok vydání 2018
Počet stránek 198
ISBN 978-3-89665-739-8