Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty

Přes existenci dílčích exkurzů orientovaných k jednotlivým textům, edicím, okruhům či (sub)žánrům postrádá domácí literární věda byť jen úvodní přehledové pojednání o českojazyčné populární literatuře let 1918–1939.

Rozsáhlá kolektivní monografie, jež bude výstupem projektu Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontexty, chce představovat první vykročení k budoucí syntéze. Inspirována čtenářsky přístupnými, odborně však fundovanými a relevantními příručkami anglofonní vědy („handbook“ či „companion“) přinese jak obecnější, přehledově a problémově orientované výklady, tak i interpretační případové studie vystavěné v perspektivě „dílostředné“. Českojazyčná populární literatura – a její konkrétní texty – zde bude nahlížena v rozličných kontextech a vztazích: v souřadnicích žánrových struktur, překladu a kulturního transferu, mediality či materiality. Monografii doplní časopisecky publikované odborné studie, kolokvium a materiály určené pro pedagogickou praxi.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-09848S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Pavel Kořínek
Řešitelský tým: Markéta Ř. Holanová, Pavel Janáček, Michal Jareš, Stefan Segi
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Monografie, vyjde v roce 2022.

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury