Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Život jednoho románu: Vaculíkův Český snář v literární komunikaci

V rámci projektu bude na příkladu románu Ludvíka Vaculíka Český snář zkoumáno fungování neoficiální literární komunikace v 70. a 80. letech 20. století.

Formou hloubkové sondy, analyzující genezi a sociální „život“ jediného díla, projekt přispěje k poznání forem existence specifického okruhu spisovatelů a bude věnovat pozornost otázkám, jež se nacházejí v centru pozornosti současného bádání o literárním samizdatu (mj. podoby literární výměny, transnacionalita, materialita).

Hlavními výstupy budou: (1) kritické vydání románu Český snář doplněné digitální aplikací; (2) monografie zasazující román do různých historických, kulturních a literárních kontextů a interpretující román s přihlédnutím k situaci jeho vzniku; (3) série studií přibližujících na příkladu konkrétního díla obecnější problémy literárního samizdatu. Metodologický přínos projektu spočívá mj. ve funkčním propojení perspektiv textologie a kontextově orientované analýzy literární komunikace, jež přinese nové podněty i pro výzkum literárního samizdatu.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GA20-07879S
Doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Řešitel: Petr Šámal
Řešitelský tým: Daniela Iwashita, Hana Kosáková, Michal Kosák
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Kritické vydání románu Český snář doplněné digitální aplikací; monografie zasazující román do různých historických, kulturních a literárních kontextů a interpretující román s přihlédnutím k situaci jeho vzniku; série studií přibližujících na příkladu konkrétního díla obecnější problémy literárního samizdatu.

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury, Oddělení ediční a textologické