Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře 19. a 20. století

Cílem týmového projektu, kterého se účastnilo dvanáct autorů z oddělení pro výzkum literární kultury a přes třicet externích autorů, bylo zmapování role cenzury v české literární kultuře od konce 18. do konce 20. století. Metodologickým východiskem autorského týmu je literárně komunikační pojetí cenzury, obohacené o fenomény decentralizace, rozptýlení a vyjednávání, objevené poststrukturalistickým  bádáním o cenzuře. Hlavním výstupem projektu je rukopis knihy přibližující cenzuru české literatury ve dvou oddělených pásmech periodizovaných podle proměn cenzurního řádu. Rámcové pásmo je věnováno stručnému popisu cenzury jako byrokratické instituce: cenzurního řádu, tj. právních, kulturních a estetických norem řídících cenzuru, organizací vykonávajících cenzuru a cenzurní praxe. Druhé, rozsáhlejší pásmo tvoří případové studie analyzující modelové případy cenzurních zásahů, dokumentující jejich efekty v oblasti tvorby i recepce, postihující typické situace či strategie účastníků cenzurního procesu. Studie prohlubují a dynamizují obraz jednotlivých period literární cenzury a otevírají cenzuru jako teoretický i literárněhistorický problém. Jejich témata jsou v rámci celku knihy volena tak, aby ukazovala různé aspekty sledovaného vymezení cenzury, jejího místa v procesu cirkulace forem, hodnot a významů.

Poskytovatel financí: Grantová agentura ČR
Kód: GAP406/10/2127
Doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015
Řešitel: Michael Wögerbauer
Řešitelský tým: Pavel Janáček, Petr Píša, Petr Šámal
Odkazy:

Informace o projektu v databázi CEP

Hlavní výstup:

Dvousvazková monografie V obecném zájmu (Academia, Praha 2015)

Antologie překladových studií Nebezpečná literatura? (Host, Brno 2013)

Oddělení: Oddělení pro výzkum literární kultury