Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Literární tvorba výtvarníků

Cílem projektu s uvedeným pracovním názvem je soubor esejů, zabývajících se literární tvorbou moderních českých výtvarníků; výběrově by ovšem měly být – alespoň přehledově – reflektovány podobné aktivity rovněž ve světovém, resp. evropském kontextu (M. Chagall, P. Klee, A. Kubin, G. de Chirico, L. Carrington apod.). Primární pozornost bude soustředěna nikoliv na tvůrce tzv. „dvojdomé“, nýbrž na umělce, u nichž psaní tvoří minoritní část jejich tvorby (J. Koblasa, K. Malich, M. Medek, A. Šimotová ad.). Jejich texty – byly-li vůbec odborně nějak reflektovány – jsou obvykle vykládány primárně jako jakési sebereflexivní (poetické) komentáře; cílem projektu naopak je, pokusit se je nahlédnout coby autonomní prostory dění smyslu. Ve svém celku je práce inspirována teoretickými i interpretačními úvahami Michala Ajvaze, nicméně zvolený esejisticky žánr implikuje, že jednotlivé úvahy se nebudou držet jedné striktní, předem stanované metody, ale s přihlédnutím k danému konkrétnímu textovému materiálu v nich bude, resp. může být využito různých podnětů.

Poskytovatel financí: Ústav pro českou literaturu AV ČR
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Řešitel: Veronika Košnarová
Hlavní výstup:

Soubor esejů.

Oddělení: Oddělení lexikografie