Variace na hlásku m

Veronika Košnarová

Monografie o díle spisovatelky Věry Linhartové není orientována diachronicky a není poplatné schématu „život a dílo“.

Jednotlivé kapitoly podrobně analyzují klíčová témata a „referenční rámce“ jejího psaní. Biografický základ zde ovšem nechybí: autorka ho nabízí v kapitole Cesta. Všechny inspirace Věry Linhartové a jimi ovlivněné postoje jsou minuciózně pojednány v následujících kapitolách, v nichž autorka osvědčila detailní znalost díla Věry Linhartové a schopnost nahlédnout je v širokých souvislostech. Tyto kapitoly nabízejí mimořádně bohatý, vnitřně provázaný a jakoby nikdy nekončící interpretační proces, vždy dokonale zajištěný kontaktem s konkrétními texty, a v tomto smyslu otevřený k dialogu se čtenářem. Velká pozornost je věnována proměně autorčiny motiviky pod vlivem zejména orientální inspirace. Velmi obsažně je komentován též vztah textů Věry Linhartové k výtvarným projevům. Kniha je doprovozena množstvím barevných i černobílých reprodukcí výtvarných děl.

 

Specifikace
Autoři Veronika Košnarová
Název Variace na hlásku m
Podtitul Úvahy nad texty Věry Linhartové
Vydavatel Torst
Rok vydání 2019
Počet stránek 312
Formát 16,5 × 20,5 cm
ISBN 978-80-7215-586-6