Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Zásady sporu Viléma Hejla

Připravovaná monografie se budě věnovat životním osudům a dílu spisovatele a novináře Viléma Hejla (1934–1989), jenž byl výrazným představitelem posrpnové exilové literatury a kultury, autorem několika románů (Zásada sporu, Hodina hvězdopravců, Ex offo), historiografických prací (Zpráva o organizovaném násilí, Rozvrat. Mnichov a náš osud), filmových, televizních a rozhlasových scénářů a v osmdesátých letech 20. století redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově (politické komentáře, knižní recenze apod.). Chystaná monografie se bude opírat o široký archivní výzkum (osobní fond v LA PNP), materiály z Archivu bezpečnostních složek, další menší archivní fondy v ČR (mj. archiv Českého rozhlasu, archiv Svobodné Evropy, archiv a knihovna Libri Prohibiti atp.) a rešerše z domácího i exilového tisku. Mohla by být impulsem pro reedici některých děl známých pouze z exilových vydání a edici dosud nevydaných próz uložených v autorově písemné pozůstalosti.

Poskytovatel financí: ÚČL AV ČR
Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023
Řešitel: Eduard Burget
Hlavní výstup:

Monografie.

Oddělení: Oddělení lexikografie