Básnické dielo

Štefan  Strážay, Michal Jareš (ed.)

Soubor Básnické dielo, edičně připravený Michalem Jarešem, přináší všechny dosud publikované básnické sbírky Štefana Strážaye (1940) a také básně dosud publikované pouze časopisecky jakož i doslovy a předmluvy doprovázející předchozí Střážayovy básnické knihy.

Strážayovy sbírky  tvoří společně volný cyklus, v němž je možné sledovat vývoj jeho poezie od mladických veršů, jimiž lyrický subjekt poznává a pojmenovává svět, až po skeptické básně dospělého autora. O roku 1992, kdy vyšla jeho poslední sbírka Interiér, přestal Stefan Strážay publikovat knižně i časopisecky. Svazek Básnické dielo tedy představuje tvorbu jednoho z nejvýznamnějších poválečných slovenských básíků v relativní úplnosti.

Specifikace
Autoři Štefan Strážay
Editoři Michal Jareš
Název Básnické dielo
Vydavatel Kalligram, Bratislava
Rok vydání 2011
Počet stránek 664
Formát 15,5 x 21 cm
ISBN 978-80-8101-565-6