Česká literární nakladatelství 1949–1989

Michal Přibáň (ed.)

Slovníkově uspořádaná publikace Česká literární nakladatelství 1949–1989, kterou připravil kolektiv autorů Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Michala Přibáně, přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla padesáti českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na beletristickou a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí.

Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná hesla z oblasti exilové literatury. Jednotlivá hesla přinášejí informace o dějinách příslušné instituce, výklad produkce, přehledně zpracované bibliografické informace a rozsáhlý soupis literatury předmětu.

Specifikace
Editoři Michal Přibáň
Název Česká literární nakladatelství 1949–1989
Vydavatel Academia
Rok vydání 2014
Počet stránek 651
Formát 978-80-200-2407-7
ISBN 978-80-200-2407-7