Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Petr Bubeníček – Psaní literárních dějin z perspektivy adaptačních a intermediálních studií

29. 11. 2022 (17:00), Horní sál Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Z perspektivy adaptačních a intermediálních studií nahlédne ve své přednášce problematiku psaní literárních dějin Petr Bubeníček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Anotace přednášky:

Přednáška představí několik směrů adaptačních studií. Studium adaptace umožňuje mj. pojmenovat intertextové a intermediální vztahy a uchopit významový pohyb, k němuž dochází při transpozici díla do jiného média i kultury. Při psaní adaptačních či intermediálních dějin literatury a kultury si kromě jiného můžeme všímat, jak adaptátoři využili různé formy médií, aby publiku přiblížili literaturu staršího období. Takový přístup k adaptacím umožňuje zkoumat, jak jsou spojeny s dobovou kulturou. A dále: jak modelují rozumění situaci člověka, kultury a společnosti.

Tématu psaní dějin literatury se věnovaly přednášky Literárněvědného fóra již v letním semestru, kdy nabídly prostor k debatě o vybraných větších projektech z posledních let k dějinám literatury českých zemí v jejích středoevropských souvislostech. Zimní semestr přinese přednášky a diskuse o dalších obecných otázkách literárních dějin.

„Literární dějiny“ dnes představují zvláštní výzvu: Na jedné straně vymezují společenství procesuálně v jazycích a literatuře, představují principy jejich modernizace, a patří tak k veřejně vyhledávaným a ceněným žánrům literární vědy. Na straně druhé kladou proměny tradičních kánonů „zlaté doby“ literárních dějin, ať už lingvoetnických nebo soustředěných k tištěnému médiu, nové nároky na poznávací funkce žánru.

Cílem cyklu je oživit v širší oborové perspektivě diskusi o konceptech a kategoriích literárních dějin a otevřít tuto diskusi zainteresované veřejností.

Přednášky můžete navštívit osobně v horním sále v pražské budově Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).