Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha

Jakub Deml, Jaroslav Durych, Šárka Kořínková (ed.), Vladimíra Staňková (ed.), Daniela Iwashita (ed.), Eliška Müllerová (ed.), Eva Lauberová (ed.), Barbora Petrů (ed.)

Dvojdílná edice dopisů Jakuba Demla a Jaroslava Durycha z let 1906 až 1959 zachycuje dialog dvou autorů naplněný spoluprací, inspirací a spory.

První kniha obsahuje veškerou dostupnou korespondenci. Druhou knihu otevírá soubor Durychovy publicistiky věnované Demlovi od příležitostných článků přes polemické reakce a útoky na Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1931) až po Durychovo vyznání Demlovi k sedmdesátinám (1948).

Svazek zahrnuje též literárněhistorickou studii Šárky Kořínkové a Vladimíry Staňkové, obsáhlé vysvětlivky, anotovaný jmenný rejstřík, ediční poznámku, soupis korespondence, výběrovou bibliografii a obrazový doprovod.

Specifikace
Autoři Jakub Deml,
Jaroslav Durych
Editoři Šárka Kořínková,
Vladimíra Staňková,
Daniela Iwashita,
Eliška Müllerová,
Eva Lauberová,
Barbora Petrů
Název Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 776
Formát 13,8 × 21 cm
ISBN 978-80-7658-047-3