Poetika narativního komentáře

Jiří Koten

Kniha o tom, jak se měnily způsoby vyprávění příběhů od středověku až dodnes.

Na rozdíl od většiny teorií výpravného textu, které se věnují silné opozici vyprávění (diegesis) a řeči (mimesis), kniha zaměřuje pozornost na složku často opomíjenou — narativní komentář (exegesis). Předmětem autorova soustředěného zájmu jsou tedy vztahy mezi vyprávěními, která komentáře eliminují (např. dobrodružné či alegorické žánry), a vyprávěními, jejichž účinek naopak spoléhá na diskurzivní síly narativní rétoriky. Tvary a funkce vypravěčské rétoriky jsou zkoumány od středověké zábavné prózy po současný český román. V pomyslné literární řadě, jež není chápána jako vývojová linie, nýbrž jako interpretační taktika, se vyjevují důležité funkce komentářů v české literatuře různých historických období: ve starší literatuře mimo jiné spoluutvářely mravokárné či naukové žánry, v devatenáctém století konstituovaly lidovýchovnou povídku, ale i historický a společenský román, v současné literatuře například produktivní žánr sebereflexivního románu.

Specifikace
Autoři Jiří Koten
Název Poetika narativního komentáře
Podtitul Rétorický vypravěč v české literatuře
Vydavatel Nakladatelství Host
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2020
Počet stránek 255
Formát 13,5 × 21 cm
ISBN 978-80-275-0247-9