Čas, postavy, román. Na přelomu tisíciletí

Klára Kudlová

Experimentální výprava za časem, postavami a současnými podobami českého románu

Pojmy čas (vyprávění), postava a román neumožňují intelektuálnímu čtenáři ani badateli rychlé a efektní polapení. Nejsou totiž elementární, naopak, rodí se ze složité syntézy. Zkušenost s lidmi a časem se zde vetkává do pojmového myšlení a řeči, celému procesu vládne jen svobodný zákon vyprávění a literatury.

Monografie Čas, postavy a román. Na přelomu tisíciletí podniká do prostoru této syntézy jedinečnou výpravu. Využívá při tom hermeneutické modely převzaté z Ricoeurova Času a vyprávění, ale též výsledky kognitivní naratologie. Výsledkem je neotřelé nasvícení (možností) románové teorie a interpretace.

Specifikace
Autoři Klára Kudlová
Název Čas, postavy, román. Na přelomu tisíciletí
Vydavatel Host
Spoluvydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2023
Počet stránek 215
Formát 13,5 × 21 cm
ISBN 978-80-7658-074-9