O metodě literární historie

Gustave Lanson, Eva Sládková (přel.)

Soubor čtyř studií G. Lansona (1857−1934), jednoho z nejvýznamnějších francouzských literárních historiků a kritiků.

Společným jmenovatelem zařazených studií jsou úvahy o vědeckém výzkumu literatury a metodě literární historie. Lanson je znám jako propagátor vědeckého (metodického) studia literární historie a analytického přístupu ke studiu literárních textů. Jeho metoda rozboru a výkladu literárního díla (explication de texte) se stala po určitou dobu jednou z nejužívanějších ve francouzském prostředí. Svými syntetickými pracemi, monografiemi, edicemi, bibliografickými manuály a studiemi o metodě literární historie Lanson podstatně ovlivnil několik generací (nejen) francouzských literárních vědců.

Specifikace
Autoři Gustave Lanson
Překladatelé Eva Sládková
Název O metodě literární historie
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2019
Počet stránek 164
Formát 11 × 19 cm
ISBN 978-80-85778-83-0