Neoficiální drama z komunistické totality

Lenka Jungmannová (ed.)

Kniha představuje výbor z českých dramat, která vznikala mezi lety 1948–1989 jako neoficiální a dochovala se buď v rukopise, nebo byla zveřejněna samizdatem či publikována v exilu.

Antologie ovšem nepředkládá díla známých dramatiků, většinou představitelů tehdejší politické opozice, neboť ta jsou již čtenářsky dostupná, ale pokouší se zpřístupnit méně známou oblast této literatury. Do knihy proto byly vybrány hry pro divadlo nebo rozhlas, které zůstaly veřejnosti takřka neznámé. Publikaci uvádí odborná studie o neoficiální dramatice v uvedeném období.

Specifikace
Editoři Lenka Jungmannová
Název Neoficiální drama z komunistické totality
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluvydavatel Academia
Rok vydání 2021
Počet stránek 532
Formát 16,5 × 24,5 cm
ISBN 978-80-7658-021-3